जल्द लॉन्च हो सकता है Reliance JioBook लैपटॉप, गीकबेंच पर लीक हुए स्पेसिफिकेशन

जल्द लॉन्च हो सकता है Reliance JioBook लैपटॉप, गीकबेंच पर लीक हुए स्पेसिफिकेशन

Reliance Jio ???? ???? ?????? JioBook ????? ???? ?? ?????? ??? ??. ????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ???? ??? ?????? ??? ?? ?? ????? ??????? ?? ?? ?? ???????? ?? ?????? ?? ???? ??? ??? ????? ????? ????? ?? ???. Reliance JioBook ?? ???? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??????? ?? ??. MySmartPrice ?????? NB1112MM ?????? ???? ???????? ?? ??????? ????? ???? ?? ??.

Leave a Reply

Required fields are marked *